Tatal nostru in Celta. Apocrif ?


La sfârșitul secolului al XIX-lea, Bogdan Petriceicu Hașdeu descoperea, într-o lucrare a a unui istoric britanic, rugăciunea Tatăl nostru în dialectul celtic din Provincia Wales din Anglia.

Iată textul acelei rugăciuni:

“Poerinthele nostru cela ce esti en cheri / Svintzas case numele Teu / Vie emperetzia Ta / Facoesa voe Ta en tzer ase si pre poement / Poene noastre tzafoetzioace doe noaoe astezi / Si lase noaoe datorii le noastre, cum si noi se loesoem datornicilor nostri. / Si nu dutze pre noi la ispitire / Tze ne mentueste pre noi de vilclianul. Amin”.

Un contemporan al lui Hașdeu, istoricul maghiar Samuil Kölescri, citind și el lucrarea istoricului englez, a fost șocat de asemănarea dialectului celtic cu limba română. El i-a trimis o epistolă medicului englez Woodward, comunicându-i, emoționat, marea lui descoperire: ,,Românii de la Dunăre și Celții din Wales vorbesc una și aceeași limbă”, potrivit dcnews.

Numele istoricului britanic descoperit de B.P. Hașdeu și Samuil Kölescri este John Chamberlayne (1666-1723), scriitor, traducător și membru al Societății Regale. Lucrarea sa, în care a fost descoperită rugăciunea „Tatăl nostru” în limba celtă, se numește „Oratio Dominica In Diversas Omnium Fere Gentium Linguas Versa Et Propriis Cujusque Linguae Characteribus Expressa” și a fost publicată la Amsterdam, în 1715.

Cartea însumează peste 400 de pagini, dintre care 6 pagini de dedicații (nenumerotate), o prefață de 43 de pagini (nenumerotate), 256 de pagini de dizertații (numerotate), o culegere de 94 de pagini, numerotate separat și intitulate „SILLOGES ORRATIONUM DOMINICARUM scriptae ad Joannem Chamberlaynium”, care cuprind rugăciunea Tatăl nostru în zeci de limbi și dialecte (aici, la pagina 47 se află Tatăl nostru în dialectal celtic) și, în sfârșit, un APPENDIX de 5 pagini.

Recomandându-ne să vedem Principie Filologia comparativa asio-europee, Bucureşti, 1879, p. 91 şi următoarele, Valeriu D. Popovici-Ursu reproduce în volumul “Adevărata obârţie a poporului român”, p. 46-47, Editura Gedo, Cluj, 2012, după B.P. Haşdeu, “Tatăl nostru”, în două texte româneşti, prezentate şi în lucrarea din 1715 a englezului Chamberlayn:

Tatăl nostru csinye ieşti in eserujSzvinczai esze numelye toăSze vii impăraczia taFii voja ta cum in eserui, asha ahi pe pământulPunya nostru de toate zilelye de noi aszteziIartă gresheley lye nostr cum shi noi jertăm a greshiţilor noştriShi nu duce pe noi inka la iszpiteShi mentujesthte pe noi rau Amin.

Şi a doua variantă din limba română:

Părintye nostru csel ese jesti în cieriSvencznisze numelye TuoVii imaraczia taFacsaa sze voja ta cum in cseri asha shi pe pământPunye nostru cssaszecsio da noo aszteszShi lasza noo datorilye nostre cum shi noi leszam datornicsilor nostriShi nu ducs pe noi la ispitivaShix menrujeste pe noi de hitlyunul Amin.

Una dintre variantele rugăciunii Tatăl nostru, scrisă într-un dialect celt al provinciei Wallace din Anglia, după istoricul Chamberlayn, în cartea “Adevărata obârşie a poporului român” de Valeriu D. Popovici-Ursu, Paris:

tatal nostru

Poerithele nostru cele ce eşti en cheriSvintzascoese numele teuVie emperetzioe taFacoesa ve ta, cum en tzer ase şi pre poementuPoene noastre datorii le nostre, cum şi noi se loesoem datorniczilor nostriSi nu dutze pre voi la ispitireTze ne mentueste prenoi de vicleanil. Amin.

Previous Despre psihicul tau
Next De ce din ce in ce mai multi sustin si simt ca se apropie un puternic cutremur ?

No Comment

Care este opinia ta ? Ai curajul sa spui ceea ce gandesti !