O critica adusa filmului DACII – Adevaruri tulburatoare si cateva raspunsuri


Preluarea unui articol scris de M.M. Popescu in Foaia Nationala, impreuna cu cateva comentarii aduse de cititorii sai de pe internet.

autor: Mihail M. Popescu

Circulă de ceva vreme pe internet un clip video, care se numeşte “Dacii, adevăruri tulburătoare 2012cu pretenţii de documentar. Deja această realizare video – documentar nu este –are o mulţime de vizualizări pe youtube, fiind preluat şi distribuit în masă de către foarte multe persoane. Problema nu este că acest film este vizualizat, ci că el este luat drept adevăr absolut.  Ori acest film este departe de aşa ceva.

Din păcate, după cum voi arăta  mai jos, această realizare abundă în manipulări, mistificări şi omisiuni istorice, pentru a demonstra că “nu suntem urmaşii Romei” . Cu alte cuvinte, este vechea teorie a dacismului, în care strămoşii noştri nu ar fi trecut prin procesul de romanizare şi mai mult de-atât, au fondat însăşi Roma şi civilizaţia latină şi europeană.

Prima problemă a acestui documentar este că pleacă de la o premisă greşită. Aceea că istoria ne-ar învăţa că noi suntem “doar” romani şi că nu am fi moştenit nimic de la strămoşii noştri traci. Ori aşa ceva este de la bun început o rea voinţă, o manipulare, pentru că nu am întâlnit încă manual sau carte serioasă de istorie recentă care să nege moştenirea noastră geto-dacă. Dar aşa cum a spune că “suntem doar urmaşii Romei” este o EROARE, la fel este şi a susţine că “romanizarea n-a existat”. Sunt două extreme aberante.

Doctorul Napoleon Săvescu (NU în istorie, ci în medicină) afirmă: “romanii au cucerit 14% din teritoriul Daciei” şi ne arată un punct în palma sa. Pe această afirmaţie se sprijină mare parte din film.

Din păcate, această afirmaţie este o minciună grosolană şi o manipulare ieftină.  De ce? Simplu! Săvescu se referă la teritoriul cucerit de Traian în urma războaielor dacice, adică regatul lui Dac al lui Decebal, dar când spune 14% ia ca reper regatul lui Burebista! Cu alte cuvinte, Săvescu spune că romanii au ocupat doar o mică parte din “Dacia”( adică regatul lui Burebista), sugerând că restul de 86% din teritoriu era liber de orice influenţă romană. Ori acest lucru nu este adevărat.  Să vedem care era situaţia înainte de începutul primul război daco-roman:

La anul 100, Roma stăpânea peste jumătate din Dacia lui Burebista: Oltenia şi Banatulerau sub control roman după conflictul din 89, Panonia şi Vestul Crișanei, atât direct cât și prin iazigii confederați Imperiului roman (ca și Tracia, de altfel, multă vreme); Moesia în întregime; Sciția Mică; sudul Basarabiei de azi (prima posesiune romană nord-dunăreană, de altfel); Carpații dinspre Moravia, prin iazigii și marcomanii confederați Imperiului Roman.

Mai mult, se sugerează că dacii liberi ar fi recunoscut cumva suzeranitatea lui Decebal, uniţiîntr-un fel de ură anti-romană. O altă minciună desprinsă din filmele ‘epocii de aur’. Nu există nicio dovadă care să ateste o conştiinţă “naţională” a triburilor tracice, oricât ne-ar plăcea să credem altceva. Adevărul este că “Decebal a vrut să ceară, din nou, ajutorul dacilor nordici (Carpi, Costoboci, Dacii Mari), spre sfârșitul celui de-al doilea război cu romanii, deoarece până atunci, aceștia nu-l ajutaseră cu nimic. De asemenea, dacii din Imperiul roman,n-au mișcat un deget pentru Decebal, dar au muncit din greu pentru Traian”, citându-l pe Părintele Mihai Andrei Aldea.

Ca o continuare a “raţionamentului” anterior, dacologii?! aduc “argumentul” timpului prea scurt pentru romanizare: “Stăpânirea romană a durat  puţin peste 150 de ani şi nu au avut timp să disemineze o limbă pe un teritoriu de şase ori mai mare decât au cucerit”. Dacă partea cu teritoriul am demontat-o deja, să vedem care-i treaba cu timpul.  În primul rând, probabil că generalul Nicolae Spiroiu(el face aceste afirmaţii) nu consideră Dobrogea teritoriu românesc. Altfel, nu se explică de ce ignoră faptul că Dobrogea era de mult teritoriu roman. Din anul 28 înainte de Hristos, Dobrogea este controlată, direct, de Roma. Deci cu 128 de ani înainte de primul război dintre Roma şi Dacia lui Decebal! Diocletian reorganizează Dobrogea într-o provincie de sine stătătoare Scythia Minor (cu capitala la Tomis) care ramane sub Imperiu pana in 602! Aproape jumătate de mileniu

Să vedem cum stăm cu celelalte teritorii: Sudul Olteniei, Muntenia au fost sub stapanirea Sf. Imparat Constantin cel Mare, acesta construind podul de la Corabia in 328, ramas in uz timp de 40 de ani! Tot acest mare STRĂROMÂN a rezidit cetatile Histria, Ulmetum, Trophaeum Traiani şi s-au reconstruit cetăţile de pe vechiul limes dunărean până la Aegyssus(Tulcea), precum şi oraşele Tibiscum, Dierna, Drobeta, Sucidava. Fiul său, Constantin al II-lea a construit castrul de la Pietroasele din judeţul Buzău!

Deci avem teritoriu vast, de la Marea Neagră la Drobeta Turnu Severin şi de la Buzău la Caraş Severin stăpânit de romani, la zeci şi sute de ani după retragerea Aureliană.  Cum rămâne, domnule general cu cei ‘150-160 de ani’?!  Tot domnul Spiroiu întreabă cum a ajuns ca Hotinul să vorbească aceiaşi limbă cu Drobeta, dacă romanii n-au fost pe-acolo. Vom ajunge şi la asta.

Realizatorii filmului spun că “istoria oficială” afirmă: “Dacii si-au abandonat limba si obiceiurile!”. Repet: nu am văzut niciun istoric care să afirme aşa ceva. Ceea ce se afirmă însă, e că dacii şi romanii şi-au contopit obiceiurile şi limba. Ori asta este cu totul altceva! Era imposibil ca dacii să fi renunţat la limba şi obiceiurile lor. Nu există nicio dovadă în acest sens! Dar în schimb avem următorul fenomen: la Troesmis( azi lângă Igliţa, judeţul Tulcea) s-a găsit mormântul dacului Daizus Comozoi( nume tipic dac), ridicat de fii săi Iustus şi Valens, nume tipic romane.

Un alt caz relevant este la Drobeta, acolo unde Aeliu Ariort a fost numit de izvoare “dac aflat în fruntea oraşului“. Deci mărturiile istorice reţin faptul că era dac, neîndoios datorită faptului că respectivul menţiona aceast. Dar cum ar fi putut fi într-o asemenea funcţie, dacănu vorbea perfect latina şi nu ar fi fost cetăţean roman?

Aceste două cazuri demonstrează NU că dacii şi-au uitat limba şi obiceiurile, ci că pur şi simplu s-au adaptat noii situaţii. Au păstrat cât au putut conştiinţa dacică (trebuie să reţinem că NU era dezvoltată cultura scrisului în acele vremuri) dar în acelaşi timp au încercat să trăiască cât au putut de bine în noile condiţii. Faptul că fii lui Daizus Comozoi erau conştienţi că se trag din daci, dar totuşi n-au renunţat la numele lor romane demonstrează exact acest lucru.  Un fel “civitus romanus, natus dacus”.

Să nu uităm şi de aşa numita Constitutie Antoniana(212) acorda cetăţenia tuturor oamenilor liberi din Imperiu. Adică dreptul de a-şi spune “romanus”. De ce n-ar fi profitat stramosii nostri de acest statut? De ce nu s-ar fi putut duce peste Carpati, în Basarabia, în Nordul Bucovinei, la Nistru, pentru a trai acolo, având  acest statut? Nu se duc azi în Norvegia, Suedia, Spania, Finlanda, atâtia români de la sate, profitand de statulul de cetăţean UE?  De ce stramosii nostri ar fi facut altfel?

Între timp, să facem o paranteză absolut necesară. Este vorba de termenul de “roman”. Acest cuvânt NU desemna etnia respectivului, ci un statut juridic, civic. Ar fi absurd să fie aşa, deoarece majoritatea celor care au deţinut funcţii şi roluri importante în Imperiu, NU erau etnici romani, adică nu erau din Roma propriu zis. Insusi Traian era iberic. Şi-a negat vreodată Traian, romanitatea? Sau Constantin cel Mare, străromânul?

In acelasi timp, tot “roman” avea şi sensul OM LIBER. .Trebuie să înţelegem că în epoca marilor migraţii, era mult mai important ca barbarii să ştie că cei pe care îi întâlnesc sunt “OAMENI LIBERI”, “PROPRIETARI DE PĂMÂNT”, adică NU sclavi. Adică, “romanus”. Poporul nostru a transformat acest cuvânt în etnie prin faptul că nu a dorit să-şi ia numele migratorilor aşa cum au făcut strămoşii noştri din Serbia, Bulgaria sau a refuzat grecizarea.

De altfel, există un document extrem de important pe care realizatorii acestui film îl ignoră cu desăvârşire: cel mai vechi titlu de proprietate din lume a fost găsit pe teritoriul României la Grojdibodu, în Oltenia. Diploma datează din 121 şi este pe numele lui Plautius Caesianus. Proprietarul moşiei unde a fost descoperită se numea…Dimitrie Cezianu. Dacă mai ţinem cont că pe locul respectiv s-au găsit urme ale aşezării tracice Sicibida/Sygibida, putem vedea o mostră, în miniatură, a etnogenezei poporului român.

În acest context,  ce relevanţă are studiul ADN-ului pentru determinarea legăturilor dintre români şi italieni? Atâta vreme cât e clar că atât în Italia cât şi-n România, populaţia are o varietate de origini etnice?  Poate garanta cineva că ADN-ul folosit pentru analiză era al unui dac? Sau măcar STRĂROMÂN? De unde ştim că respectivul nu era în trecere prin zonă şi a murit aici?!

De ce realizatorii acestui material nu scot un cuvânt despre cercetările antropologice  care au relevat că strămoşii noştri geto-daci erau mai degrabă blonzi, deschişi la ten, cu ochii albaştri? Câţi români sunt şi-au fost aşa? Mihai Viteazul, Vlad Ţepeş, Iancu de Hunedoara, Mircea cel Bătrân, Tudor Vladimirescu, Horea, Basarab I erau blonzi?  De ce realizatorii acestui film nu suflă un cuvânt despre originea iraniană a dacilor, aşa cum este relevată de cuvântul “tarabostes”, derivat din persanul “tara”, adică românescul “tiară” de azi? De ce nu spun nimic despre asemănarea observată de marele Grigore Leşe între doinele româneşti şi cântecele tradiţionale iraniene? De ce nu vorbesc realizatorii despre influenţa celtică în cultura geto-dacă? Cumva pentru că le-ar strica teoria despre “puritatea” dacă?

Revenind punctual, la ceea ce întreabă semifilosofic, Nicolae Spiroiu,: “cum a ajuns ca Hotinul să vorbească aceiaşi limbă cu Drobeta, dacă romanii n-au fost pe-acolo”, avem răspunsul.  Pe lângă apropierea geografică: oamenii putând pleca din sudul Basarabiei şi al Moldovei spre Hotin şi Nistru, în mod liber şi pe lângă transhumanţă –ciobanii noştri au ajuns până-n Austria şi Cehia – mai  este un factor pe care realizatorii documentarului îl ignoră cu desăvârşire: creştinismul.

Dau un singur exemplu, relevant: pe tot teritoriul etnogenetic românesc, se foloseşte cuvântul latin “basilica” pentru Biserică. Oare aveau, dacii, Biserici? Sau am căpătat acest cuvânt ca urmare a activităţii misionarilor creştini care au predicat în latină? Oare aveau dacii „crux”, „cruce” sau am învăţat acest cuvânt din latină? “Este locul să reamintim totuşi un element vital pentru înţelegerea romanităţii noastre: centrul spre care Străromânii îşi îndreptau privirile nu era Roma din Italia de azi, ci Noua Romă, Constantinopole(Ţarigrad). Romanitatea românească a fost legată astfel întâi de Biserică şi Ţară (Romania / România), iar apoi de Constantinopole şi regalitatea pe care o reprezenta”, cum scrie Pr. Mihai Andrei Aldea. Oare realizatorii acestui film o să nege Ţarigradul care apare în toate creaţiile populare româneşti? Căci ce înseamnă “Ţarigrad”, dacă nu„oraşul ţarului”, adică al “cezarului”, “ţar” fiind forma slavonă a cuvântului. Cu alte cuvinte, românii simpli, autorii Mioriţei, aveau conştiinţa apartenenţei imperiale, la Nova Roma…

Cum de avem primele scrieri despre creştinism în latină, dar după apariţia romanilor pe aceste meleaguri? Nu cumva pentru că legionarii romani, oamenii simpli, erau creştini şi încet-încet, s-a împrăştiat această religie?  Şi trebuie ţinut cont de un alt element extrem de important: creştinismul s-a impus mai ales după retragerea aureliană, când nu mai exista niciun fel de impunere asupra  limbii pe care strămoşii noştri s-o vorbească. Teoretic, dacă erau aşa de conştienţi de faptul că romanii şi latina le sunt străine, puteau să-i nu-i asculte pe misionarii creştini. Să-i respingă. Dar n-au făcut-o. Dimpotrivă. Şi creştinismul este azi,trăsătura pregnantă a neamului românesc. Ceea ce nu convine realizatorilor filmului. Vom vedea mai jos de ce.

Un alt punct al “acuzării” este acela că numele de “român” şi “şi “România” a fost inventat de reprezentanţii şcolii ardelene, influenţaţi de Biserica Romano – Catolică şi de Vatican. Se sugerează că până atunci nimeni de pe teritoriul ţării nu folosea acest nume şi că “şcoala ardeleană” a vrut să facă jocurile Vaticanului când a inventat acest nume.  Aici, minciuna are picioare extrem de scurte.

Chiar dacă am ignora referinţa clară din Cântecul Nibelungilor(1204) la “ţara Valahilor”(adică numele dat de străini populaţiilor vorbitoare de limbi romanice din est), avem numeroase mărturii despre cum ne numeam noi de către noi, încă din Evul Mediu: Tranquillo Andronico notează la 1534 că “valachi se numesc romani”, iar Francesco della Valle chiar citează în 1532 o expresie “valahă”: “Sti rominest?”.  Sasul Johan Lebel notează că numele de valahi lor înşine este “Romuini”. Ungurul  Martinus Szent-Ivany citează expresii  precum: “Sie noi sentem Rumeni” și „Noi sentem di sange Rumena”. Să notăm că Francesco della Vale a cules această mărturie de la călugării Mânăstirii Dealul, deci nu de la vreun “papistaş” cu interese politice.

Mai mult, cei doi cronicari români din Moldova, ( acolo unde n-au ajuns romanii, ca să-l cităm pe generalul Spiroiu)  Grigore Ureche şi Miron Costin, notează fix acelaşi lucru precum omologii lor unguri, italieni şi saşi. Şi anume că de la “Rîm ne tragem“, dar şi mai important că: “așijderea și limba noastră din multe limbi este adunată și ne iaste amestecat graiul nostru cu al vecinilor de prin prejur”.

Practic, ultima propoziţie mi se pare cea mai relevant pentru înţelegerea istoriei noastre: suntem un neam aflat la confluenţa Occidentului cu Orientul, pe unde multe populaţii au trecut şi şi-au lăsat urmele. Cel mai bun exemplu este chiar o localitate menţionată mai sus: Troesmis. A fost iniţial getică, apoi a devenit romană şi azi poartă nume de origine slavă. Dar este românească!

Între altele, în film realizatorii se întreabă, misterios, de ce Constantin cel Mare a pus daci pe Arcul său din Roma. Fără să vrea, chiar realizatorii demonstrează absurditatea celor afirmate tot de ei anterior, cum că stăpânirea romană a fost doar de vreo “150-160” de ani.  Cum? Foarte simplu. E suficient să privim documentarul BBC intitulat: “Ancient Rome The Rise and Fall of an Empire – Constantine the Great” şi să vedem lângă Constantin stindardul de luptă al dacilor! Ce înseamnă asta?
Două lucruri: 1) Sub comanda lui Constantin luptau unităţi dacice, conştiente de originea lor şi 2) Dacii din Imperiu se simţeau urmaşi ai dacilor, dar cetăţeni romani care vorbeau limba celorlalţi soldaţi  romani, adică aceiaşi cu cea a şi Sf.Împărat.

Deci  traco-romanul Constantin (născut la Niş, în Serbia) care a reunit Nordul şi Sudul Dunării era conştient că în ambele teritorii era aceeaşi popor, din mijlocul căruia se trăgea şi el. Avem vreo dovadă despre Sf. Constantin că a renunţat la a se mai considera roman? Nu.

Iată şi explicaţia pentru care avem statui ce par să înfăţişeze daci pe Arcul său de Triumf. Era reprezentarea celor asemeni lui Constantin, a luptătorilor săi : romani de origine tracă(daco-geţi, apuli, buri, suci, carpi, etc). Adică ceva normal la vremea respectivă . De altfel, statui ce par să înfăţişeze daci mai sunt şi-n multe alte părţi ale Romei şi nu se miră nimeni.

Academicianul Emil Popovici a spus: “Serbia, Vestul Bulgariei, Nordul Macedoniei, Banatul, Oltenia, Vestul Transilvaniei reprezintă patria străveche a românilor, în care s-au format – la Nordul şi Sudul Dunării – limba şi poporul românesc”, citez din cartea “Istoria Olteniei” de Alex Mihai Stoenescu.

Apropo de acest spaţiu al etnogenezei româneşti, care se întinde de la sud la nord, de pe linia Sofia(Bulgaria), Erdine(Turcia) până la Carpaţii Ucrainieni, se leagă încă o explicaţie istorică pentru numele de “România”.

Una pe care, realizatorii clipului respectiv o ignoră cu desăvârşire:  spaţiul acesta, care ţinea de Imperiul Bizantin de la Constantinopole se numea “ROMANIA”, adică “terra romanorum”, încă din secolul IV! Când acelaşi Sfânt Constantin cel Mare i-a învins pe vizigoţii care stăpâneau Dacia (ce ne facem cu ei, domnilor dacişti?), acesta le-a impus, potrivit istoricului eclesiastic Socrata, a fost libera răspândire a creştinismului pe întreg teritoriul Nord-Dunărean. Ce înseamnă (şi) asta? Că romanizarea şi creştinismul s-au sincronizatDe ce deranjează atât de mult însemnătatea creştinismului pe autorii materialului, voi arăta mai târziu.

Altfel, aş întreba realizatorii acelui film ce facem cu Imperiul Româno-Bulgar al fraţilor Asan.  Acest stat adoptă ca simbol acvila bicefală, simbolul Romanităţii de Răsărit, iar Ioniţă Caloian care i-a succedat pe Petru şi Asan la tronul noului imperiu, cere Papei de la Roma recunoaşterea titlului de împărat, egal cu cel al Bizanţului. Oare întâmplător dorea să creeze “Noua Romă” pe teritoriul românesc, cu limba română ca limbă oficială, într-o vreme când Bizanţul se grecizase? Oare nu a fost această iniţiativă un fenomen de auto-apărare alromanilor ortodocşi( adică români!) la grecizarea Bizanţului?

De ce am subliniat că romani ortodocşi egal români? Pentru a ajunge la un un punct slab al aşa zisului documentar. Autorii săi vor cu orice preţ negarea creştinătăţii neamului românesc. Acest aspect nu este întâmplător dacă ţinem cont de cine sunt cei care apar drept apărătorii dacilor. Spre exemplu, generalul Mircea Chelaru se consideră“orthodox zamolxian”, ce-o mai fi şi asta. Ca să nu mai vorbim de Napoleon Săvescu, „marele” dacolog, care spune: “Eu sunt ceea ce sunt. Sunt vedic (religie antică indiană, anterioară brahmanismului, bazată pe Vede –n.autorului). Ati auzit vreodata de esenieni, acel popor ciudat de la care a pornit Biblia si toata credinta? Se spune ca esenienii se trag de aici, din spatiul nostru”.

Această viziune asupra istorie naţionale, creată şi dezvoltată în laboratoarele securităţii ceauşiste (Cercetările de Dacologie ale domnului Săvescu sunt finanţate de securistul notoriu G.C. Păunescu: “Prezenta cu totul speciala in sala a presedintelui Aliantei Confederatiilor Patronale din Romania (ACPR), dr. economist George Constantin Paunescu – sponsorul Congresului International de Dacologie – a fost indelung aplaudata de audienta”), urmărea/urmăreşte un scop perfid: îndepărtarea românilor de creştinism, de identitatea lui. Înlocuirea lui Dumnezeu cu Zamolxe, adică a tradiţiei şi a fiinţei noastre cu o abstracţiune, servea perfect regimului comunist şi serveşte actualei puteri ateiste de orientare occidentală.

Cine au fost cei mai aprigi luptători anti-comunişti? Creştinii! Şi comuniştii s-au convins de asta când au umplut puşcăriile cu martiri.

Cum poate să explice domnul Chelaru, organizarea şi numele Ţării Româneşti? De ce nu i-au spus Ţara Daciei? Mihai Viteazul, Dacus Maximus, de ce nu a schimbat numele ţării? Cum explică “Zamolxienii” faptul că la noi, precum în Bizanţ, domnitorul nu era limitat la o funcţie politică, ci îşi asuma şi funcţia religioasă? Domnitorul român era cel responsabil pentru mântuirea poporului pe care îl ocrotea, odată ce era “uns de Dumnezeu”.

Nu mai spunem că încă din vremea vechii organizări a Daciei Traiane, avem cazul unui Legatus Augustus (Legatul Augustului, a Împăratului) – adică comandant militar cu autoritate religioasă, juridică şi administrativă.Nu există, cumva, o continuitate între acesta şi domnitorii noştri de mai târziu?

Înainte de a încheia acest expozeu, aş atrage atenţia unui singur fapt: după propria mărturisire, Napoleon Săvescu a părăsit România în 1977. Cum se face că a putut pleca din ţară, într-o Românie în care, la 1978, părintele Gheorghe Calciu devenea prigonitpentru că mărturisea liber, credinţa şi tradiţia noastră ortodoxă?

Oare cine avea voie să plece atunci, din ţară? Nu cumva plecau doar cei care aveau “binecuvântarea” Securităţii Comuniste?  Făcând o legătură logică, nu cumva această teorie (apărută la finalul anilor ’70)  urmărea să înlocuiască ascultarea de Dumnezeu cu ascultarea de “noul” Zamolxe, adică Nicolae Ceauşescu?

Apropo de această teorie, trebuie menţionat că ea a apărut concomitent şi-n celelalte ţări ex-socialiste:  la ei era teoria “magara” (adică “maghiar” sau “ungur”), “moes” sau “eneit” (adică “bulgar”), “rase” (adică “sârb”), ori a aşa-zisului popor “ucrainean” (“la mărginean”) etc. Mai mult, “susţinuţi de două institute create de emigraţia lor în Argentina, “specialiştii” unguri proclamau că, mult înaintea elamiţilor şi sumerienilor, “poporul magara”, adică unguresc a civilizat în patru valuri succesive Europa, ar fi inventat focul, roata, scrisul, într-un cuvânt civilizaţia, ba chiar şi creştinismul înainte de Iisus. Iar dacă Iisus nu a fost cumva “ungur” deşi toate “dovezile” converg în acest sens, Burebista şi Decebal au fost cu siguranţă. “ – Nu-i adevărat – ţipau “specialiştii” bulgari – poporul moes sau eneit”, într-un cuvânt “trac, adică bulgar” le-a făcut pe toate astea. “ – Ba nu, poporul “rase” adică sârb, “polon” sau “ucrainean”. Până când veneau “specialiştii” de la Bucureşti grupaţi în “Cercul Deceneu”, adjudecând civilizaţia pentru “daci” sau (dacă erau sprijiniţi financiar de Iosif Constantin Drăgan – un alt client al Securităţii Comuniste ) “traci”, adică “români”, care ar fi populat numai ei, nemaifiind loc pentru alţii Europa, de la Urali la Atlantic, fără să se întrebe cum de ne-am restrâns în halul ăsta. Mai puneau şi semnul egalităţii între “Zamolxis” ori “Deceneu” şi… Dumnezeu.

Din păcate, acest fenomen, care este foarte uşor de demontat, prinde la foarte mulţi oameni. Două sunt motivele: 1) venim după o perioadă (30 de ani) de intensă spălare pe creier, care din păcate a beneficiat şi ajutorul dat de proasta explicare a istoriei noastre reale şi 2) supăraţi pe nereuşitele şi viciile lor, mulţi conaţionali de-ai noştri caută scăparea în asumarea unei alte identităţi, mai “curate şi virtuoase”.În contextul în care “sistemul” este vinovat pentru toate şi apar tot felul de conspiraţii care identifică răul în altă parte, este foarte uşor să crezi că “cineva ne-a ascuns istoria adevărată, pentru că deranjează”.

Este infinit mai greu să te autoanalizezi şi să recunoşti că eşti leneş, ignorant, mincinos şi este mult mai uşor să dai vina pe “istoria care ne-a minţit”. E mult mai greu să respecţi Scriptura, să ţii post miercurea şi vinerea, să nu minţi, să nu furi şi e mult mai uşor să te declari “Zamolxian”.

Din nefericire, acest curent vine într-un moment în care ţara noastră este supusă unui puternic atac imagologic, când credinţa ortodoxă le stă în gât mai marilor lumii. Într-un moment în care miile de martiri ai neamului zac sub pământ, în gropi comune, mulţi se grăbesc să le batjocorească credinţa şi sacrificiul, înlocuind-o cu o abstracţiune păgână, aruncând-o în derizoriu. Este şi mai trist, când vedem că această teorie este însuşită fără rezerve de către oameni care se prezintă creştini ortodocşi şi este găzduită de siteuri şi bloguri cu aceleaşi pretenţii.

Sigur, acest modest răspuns nu este la fel de atractiv precum un clip video, nu are o grafică atrăgătoare, nu este uşor de “digerat” şi cu siguranţă că nu va fi la fel de răspândit precum acel “documentar”, dar măcar va fi o replică, onestă în spiritual Adevărului.

Ca să nu existe niciun dubiu, autorul acestui mic eseu consideră că poporul român s-a format, aşa cum a spus şi academicianul Emil Petrovici, mai sus, pe un teritoriu mult mai mare decât al ţării noastre. Am păstrat tradiţii şi portul naţional de la strămoşii noştri traci, limba de la strămoşii noştri romani(Ovidius, exilat la Tomis, notează limpede că geta este altă limbă decât latina (Ponticele IV,13)), creştinismul bizantin unind pe toţi locuitorii acestor pământuri(şi la Sud şi la Nord de Dunăre) într-un popor nou, cu specificitatea sa,românesc.

Bibliografie:

Stoenescu, Alex Mihai – Istoria Olteniei, op.citit, ed. Rao, 2011

Daicoviciu, Hadrian – Dacii, op.citit, Editura pentr Literatură, 1968

Constantiniu, Florin – O istorie sinceră a poporului român, op.citit, Ed. Univers Enciclopedic, 2012

Djuvara, Neagu – O scurta istorie a romanilor povestita celor tineri,op.citit, Ed. Humanitas, 2008

Brătianu, Gheorghe I – Marea Neagră de la origini până la cucerirea otomană, ediția a II-a rev., Ed. Polirom, Iași, 1999

Dr. Mărculeț, Vasile – Asupra organizării teritoriilor bizantine de la Dunărea de jos în secolele X – XII: THEMA MESOPOTAMIA APUSULUI, STRATEGATUL DRISTREI, THEMA PARISTRION-PARADUNAVON

Iorga , Nicolae- Studii istorice asupra Chiliei și Cetății Albe, București, 1898,

http://historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/cel-mai-vechi-titlu-proprietate-lume-fost-dat-acum-2000-ani-unui-ro

http://www.scribd.com/doc/47106043/Pentru-limba-noastr%C4%83-moldoveneasc%C4%83

http://ro.wikisource.org/wiki/De_neamul_moldovenilor

http://ebooks.unibuc.ro/istorie/ideologie/6.htm

http://istorie-adevarata.blogspot.com/2009/07/romanii-sau-romanii-de-rasarit.html

http://foaienationala.ro/romania-sau-imperiul-roman-cu-capitala-la-bizant.html

http://foaienationala.ro/romnii-continuatorii-romaniei.html

http://istorie-adevarata.blogspot.com/2009/03/ucraina-sau-drama-romanilor-de-la.html

http://foaienationala.ro/straromanii-in-secolele-iii-iv.html

http://napoleonsavescu.wordpress.com/opera-si-activitatea/noi-nu-suntem-urmasii-romei-un-interviu-de-gheorghe-budeanu/

http://foaienationala.ro/pr-mihai-andrei-aldea-%E2%80%9Cparintele-dumitru-staniloae-si-istoria-romanilor%E2%80%9D.html

http://byzantine-cafe.blogspot.com/2005/08/c-tin-balaceanu-stolnici-dixit.html

http://www.youtube.com/watch?v=RnVTf10YUdY

http://www.youtube.com/watch?v=duj_84hnc58

http://foaienationala.ro/adevaratii-constructori-ai-podului-lui-traian-dezbatere.html

http://www.curierulnational.ro//Eveniment/2010-05-29/Mihai+Viteazul%2C+omagiat+la+Congresul+International+de+Dacologie

Preluat din Foaia Nationala

Comentarii cititori

Prezenta lui Neagu Djuvara in lista bibliografica il descalifica pe autorul textului. Djuvara falsifică premeditat istoria nationala conform unor interese straine. Cel mai bun exemplu este cartea cu Negru-Voda, in care nu reuseste sa aduca un singur argument serios in favoarea teoriei sale, in schimb ne prezinta extrem de multe ipoteze si presupuneri cu un discurs foarte elaborat si rafinat ca sa lase impresia ca e valid stiintific. Bineinteles, mass-media aservita a prezentat cartea sa ca pe un triumf al cercetarilor istorice, iar multi prosti din tara asta au inghitit galusca. Scopul cartii nu era sa produca dezbateri seriosa in lumea stiintei, ci sa manipuleze populatia, ceea ce a si reusit sa faca.

….. nu ti se pare coincidenta ca toate cercetarile ori arata ca provenim din altii, ca de fapt nu mai avem nimic neaos, autohton, ca de fapt toti eroii nostri ori au fost criminali, ori betivi, ori afemeiati, ori si una si alta vezi Stefan cel Mare, ori ca tot ce s-a facut bun in tara asta a fost facut numai de straini. Atunci cum se face ca orice lucru bun am gasi, tot se simte nevoit unul va tine sa ne scoata din cap orice idee de mindrie, de apartenenta la acest pamint, popor, esti platit atit de bine si estei complet strain de valorile acestui popor sa-ti permiti sa ne prostesti pe fata? N-ai nici o urma de demnitate, ca român sincer nu cred ca esti? Si ca sa nu uit iti recomand o carte, macar una din care poate stapinii tai sa se lamureasca odata, se numeste Getica si e scrisa de Gabriel Gheorghe, un mare român, acolo iti va explica si ptr capsorul tau incuiat cam cum sta treaba cu rationamentele tale bazate pe niste farime de fapte, exact lucrul de care îi acuzai pe autorii acelui filmulet. Si 2 concluzii, chiar daca cei care au facut acel film s-ar insela, valoarea lui ar ramine nestirbita ptr ca ar oferi o speranta si o imbold ptr pastrarea constiintei nationale si a doua, ca noi ne dorim ca tu si cu sefii tai sa veniti aici sa cereti pamint si apa, pamint pe piept udat de apa. Si abia atunci o sa-ti dai seama daca pe aceste meleaguri au mai ramas daci sau rumîni sau vlahi, sau gepizi, sau costoboci sau traci, sau cum vrei tu sa ne numesti.

1. Unde s-au ascuns daco-romanii din Transilvania dupa anul 270 pana sosirea ungurilor? Dupa 270 au venit gotii, hunii, gepizii, avarii, bulgari. Daco-romanii stateau in munti linistiti circa 6 secole? De ce nu sunt probe arheologice, istorice din perioda respectiva care sa dovedeasca existenta daco-romanillor in Ardeal?
2. Daco-romanii de ce nu au pastrat denumirea Provincia Dacia, daca asa a fost numit de poporul lui Traian?
3. In secolul 19. Alexandra de Cihac in vocabularul roman a gasit cuvinte de origine: 45,7% slavona , 31,4% latin , 8,4% turk , 7,0% grec , 6,0% maghiar , 0,6% albanez? Unde sunt cuvintele dacice? Si de ce este 45.7% slavona?
4. de ce era slava limba liturgiei si in sec. 19? Nu era latina, sau greaca si nici romana. De ce?
5. de ce au folosit alfabetul cirilic pana la sec. 19?
6. Poporul lui Traian (sau uramisii lor) de ce nu a intemeiat nici 1 oras in Transilvania?
7. In Ardeal la sfarsitul sec. 13. din 511 nume de sate au fost numai 3 de origne romana. De ce?
8. Numele raurilor din Ardeal nu sunt de origine romana. De ce?
9. De ce nu au pastrat runele care au fost folosite in tablitele din Tartaria? Runele de ce sunt in mare asemanare cu runele secuiest? Secui au furat de la Dacii? Si la Dacii nu a ramas nimic din scrisul respectiv?
Daca este pretins ca e scrierea daciilor de ce nu sunt probe si in sud de dunare?

Istoria nu este exacta… Seamana mai mult cu filosofie…

Cateva probleme pentru cei care sustin sus si tare ca “romanii ar fi latini”.

-de ce majoritatea romanilor pot sa vorbeasca engleza fara nici problema,o invata foarte usor,pronuntia lor e foarte naturala iar toate celalalte natiuni latine au mari probleme la pronuntatul pe engleza?
-de ce majoritatea romanilor invata sa foloseasca foarte usor calculatorul si sunt foarte atrasi de calculator,pe cand la celalte natiuni latine nu se vede asa ceva
-de ce majoritatea romanilor daca sunt latini,care sunt populatie mediteraneana,suporta frigul fara nicio problema?Latini nu suporta frigul

Cat despre teoria cu emigratia masiva a slavilor pe aci,asta e complet contrazisa de asemanarea foarte mare pe Y DNA intre albanezi,muntenegreni,sarbi si nu numai pe Y DNA ci si ca infatisare fizica.

Mircea cel Batran avea parul rosu si ochi albastri,Stefan cel Mare avea parul blond si ochi albastri,da nu asta arata din ce rasa te tragi ci “fenotipul”.
Ce e ala?
Pai dupa forma craniului,a fetei,a nasului a buzelor culoarea pielii etc.
Dupa asta trebuie sa va dezamagesc pe latinisti,majoritatea romanilor is de descendenta traco-dacica (care e profilul pontid si dinarid)+celto-germanica.
Adica peste 90% din romani apartin de profilele pontid,dinarid,nordid,alpinid (nordid si alpinid apartin popoarelor germanice si celtice).
Profilul mediteranid de care apartineau vechii latini si care e majoritar in Italia se gaseste aproape deloc in Romania.
Eu nu stiu cum pot unii sa fie atat de aiuriti,adica latinisti fanatici,sa ignore ca in Ardeal s-au stabilit gepizii de erau trib germanic sau scandinav acolo fiind cele mai multe descoperiri arheologice care tin de gepizi ca nu se mai gasesc afara de Ardeal descoperiri arheologice legate de gepizi.
Iar nu stiu cum pot latinisti sa ignore ca Imperiul Roman nu a stapanit Dacia decat 150 de ani,ca au venit pe urma gotzii si ostrogotzii care s-au aliat cu dacii si au batut Imperiul Roman rau de tot.
Ca ostrogotzii cu gotzii,de erau aliati cu dacii provoaca caderea Imperiului Roman de Apus.
Gepizii au venit si ei,da aia au ramas in Ardeal,nu s-au mai tzinut de razboaie.
Pe urma au venit si bulgarii (numiti sclaveni,da ei au dat numai numele bulgariei) si s-au amestecat si astia cu populatzia de aci.

Nu zice nimeni ca nu o fi si mostenire latina,da dacii dupa opiniile multor cercetatori moderni vorbeau o proto-balto-slavica,nu limba iraniana.
Care era foarte apropiata de proto-slava.

Apoi multe din denumirile romanesti actuale se explica pe proto-slava,asta
spre groaza latinistilor,spre exemplu Bistritza,care inseamna apa limpede/apa repede pe proto-slava ca gasesti numele asta de rau in mai toate tzarile slave,exceptand Rusia scris sub forma Bistrica,da se pronunta la fel sau Bucovina,care inseamna tara fagilor explicandu-se tot pe slavona de la buk,fag,sau zapada care e tot din proto-balto-slava,de la zapadati,care inseamna a ninge,ca slavi nici nu mai tin cuvantu asta au luat de la germanici snjeg (pronuntat snieg).

Cum isi explica latinistii fanatici ca din limbile europene numai limbile slavice au sunetul â?
Si in toate limbile slavice e foarte putin prezent sunetul asta,da la romani e din belsug,nu e din proto-balto-slavica de o vorbeau dacii?
Hai sa fim seriosi.
Normal ca de acolo este.

Raspunsul realizatorilor filmului la articolul de mai sus

Stimata redactie,

In baza deontologiei profesionale a jurnalismului, noi, in calitate de realizatori si promotori ai documentarului “Dacii – Adevaruri tulburatoare”, va solicitam publicarea textului de mai jos, scris de colegul nostru  jurnalistul Valentin Roman, invocand dreptul la replica ca urmare a publicarii de catre dvs a unui articol (http://www.napocanews.ro/2012/04/reactii-la-documentarul-dacii-adevaruri-tulburatoare.html) ce aduce unele critici nefondate respectivului material.
Cu stima, Daniel Roxin – realizator al filmului “Dacii – Adevaruri tulburatoare”
Raspuns la articolul “Reactii la documentarul Dacii – adevaruri tulburatoare”
“Inca de la inceput, am dori sa precizam ca nici filmul realizat si nici realizatorii sai nu se considera detinatorii adevarului absolut. Asa cum se specifica clar in documentar, este vorba de unele concluzii logice, care pot da nastere unor teorii ce pot sau nu conduce ulterior la certitudini. Mai mult, cea mai mare parte a documentarii pentru realizarea materialului video in cauza este efectuata pe baza unor surse literare antice latine. Este greu de crezut ca romanii insisi si-ar fi diminuat voit rolul si efectul actiunilor in Dacia cucerita.Nu negam absolut deloc prezenta romana in Dacia lui Decebal, ca parte cucerita dintr-un teritoriu mult mai intins care era populat de daci si nu negam nici influenta romana asupra dacilor ramasi in afara limesurilor imperiului. Ceea ce negam este termenul de “romanizare” in contextul in care este destul de clar pentru oricine ca armata romana era formata dintr-un procent covarsitor din soldati recrutati din alte provincii cucerite (de pilda, castrul de la Jidova, localizat langa Curtea de Arges, servea drept cazarma pentru o cohorta de arcasi recrutati din Siria). Prin urmare, daca vorbim de armata romana, vorbim si de soldati din Moesia, Macedonia, Dalmatia etc si de un procent mult prea mic de ofiteri si soldati romani, originari din Latium sau cativa administratori civili veniti direct de la Roma. Este binecunoscut de istorici ca pe teritoriul Daciei Romane, imediat dupa cucerire si pana la retragerea aureliana, nu au existat, permanent, mai mult de 8 – 9.000 de militari romani “pur sange” si ca si acestia erau masati, in mare parte, in zona castrelor romane de pe frontiera imperiului. Cu alte cuvinte, dupa ce ca au fost putini, ei nici nu s-au plimbat prin teritoriul dacic cucerit ca sa ii “romanizeze” pe daci.

In ceea ce priveste colonistii adusi de romani aici, lucrurile stau aproximativ la fel. Interesul romanilor era acela de a actiona strategic asupra zonelor considerate focar de revolta. Asadar, aici au fost adusi colonisti din Britania, din Palestina si din alte provinicii ale imperiului.Si din nou vorbim de un procent destul de mic al colonistilor romani pur-sange, nascuti in zona Latium a Italiei de astazi. Si la fel au procedat romanii cu grupuri intregi de daci pe care i-au stramutat in Grecia, de pilda.

Prin urmare,contopirea despre care dumneavoastra si istoria oficiala vorbiti ar fi insemnat sa se faca intre daci, pe de o parte, ca populatie majoritara a teritorirului cucerit si o serie de grupuri etnice,colonisti si soldati servind in armata romana, dintre cele mai variate, de la britoni la sirieni, care, asa cum se poate observa si in limba si obiceiurile acestor popoare, astazi, nu erau si nu au fost romanizati. Ceea ce se insiuneaza in varianta oficiala este ca toti acesti soldati si colonisti au adus limba latina si obiceiurile romane, insa, paradoxal, tocmai la ei acasa, acestea nu fusesera adoptate si nu au fost niciodata!!!…

Din punct de vedere genetic, lucrurile sunt asemanatoare ca si in cazul limbii sau obiceiurilor, anume ca este impropriu spus ca avem o descendenta daco-romana din moment ce pana si imparatul cuceritor, Traian, nu era nascut in Latium. Ce poate fi sustinut si acceptat, ca o varianta mai logica, ar fi ca exista o baza genetica puternica daca pe care s-au asezat straturi etnice de diverse proveninente, in procente mai mici sau mai mari.

Suntem perfect de acord cu dumneavoastra ca dacii din Dacia romana puteau fi considerati drept romani, luand acest cuvant in sensul sau juridic, asa cum precizati, de proprietar de pamant si cetatean al imperiului. Insa, in acelasi timp, este greu sa vorbim despre o romanizare lingvistica si culturala. Marturie impotriva teoriei resemnarii dacilor stau seriile lungi de conflicte ulterioare anului 106, despre care istoria noastra oficiala vorbeste prea putin. Ne referim aici atat la revoltele din interiorul provinciei romane Dacia, cat si la atacurile sustinute si puternice ale dacilor liberi din afara limesurilor romane, cum ar fi carpii si costobocii, a caror presiune a fost tocmai una din cauzele retragerii administratiei romane in timpul lui Aurelian.

Unul dintre argumentele aduse de noi, pe care dumneavoastra nu l-ati contracarat prin vreun element solid, ar fi cel al faptului ca, desi influenta maghiara, apoi austro-ungara sau otomana, au fost prezente in spatiul carpato-danubiano-pontic vreme mult mai indelungata decat cea romana in Dacia, totusi urmele acestor influente nu au condus nicicand la vreo varianta potrivit careia a mai avut loc vreo etnogeneza care sa-i includa pe valahi, maghiari, otomani, tatari etc dand nastere unui alt popor.

Mai mult, istoria Marii Britanii nu vorbeste despre o contopire a britonilor sau pictilor cu invadatorii romani, nici istoria Palestinei, Greciei sau Siriei nu vorbeste despre acest lucru. Numai cea a Romaniei a adoptat aceasta explicatie pentru nasterea poporului roman.

Nu ne vom referi aici la cele scrise de dumneavoastra privind motivatia care sta la baza demersului nostru. Argumentele ateismului, lenei sau ignorantei sunt, de departe, puerile si greu de luat in seama. Faptul ca egiptenii de astazi sau grecii sunt mandrii de descendenta lor din niste civilizatii cu impact asupra istoriei omenirii, civilizatii pagane, evident, la vreme lor, nu inseamna ca acesti egipteni si greci isi contesta religia de astazi. Este de-a dreptul aberant asta. In plus, cum puteti sustine dumneavoastra ca noi avem interese obscure si discutabile in ceea ce priveste acest demers, din moment ce noi nu contestam civilizatia si cultura romana, ci doar dorim ca dacilor sa li se acorde importanta pe care o merita in istoria nationala, ca temelia noastra genetica? Vi se pare acest demers unul menit sa conteste religia noastra crestina?

De asemenea, cum puteti vorbi de ignoranta si minciuna la adresa acestui demers, din moment ce noi ne luptam pentru a trezi din adormire persoanele in masura de a actiona in vederea cercetarii si prezervarii patrimoniului national? Daca noi mintim si ignoram, ce puteti spune despre autoritatile noastre care lasa in paragina Argedava, care nu au luat nicio masura impotriva jafului de la Sarmizegetusa sau care considera ca mormantul lui Vlad Tepes trebuie sa fie sub cerul liber?

In alta ordine de idei, nu vedem de ce se insista asupra faptului ca noi, ca initiatori ai acestui demers, nu suntem istorici de profesie. Calitatea de istoric nu-ti este data de acea diploma primita dupa 4 ani de facultate de profil. Exista oameni pasionati si dedicati acestui domeniu, care studiaza ani sau zeci de ani si care, in mod cert, detin cunostinte mult mai vaste decat multi dintre istoricii atestati de o hartie. Sa nu uitam ca nici Schliemann, descoperitorul Troiei si al orasului Micene, nu a fost format ca istoric si arheolog de vreo scoala, ci a fost manat in cercetarea sa de spiritul curios, de pasiunea pentru trecut. La fel, Champollion, cel ce a descifrat scrierea hieroglifica, era un filolog si un pasionat de cuvinte incrucisate, asadar minte iscoditoare, dar nu istoric sau egiptolog. Oricum, va asiguram ca in proiectele noastre viitoare veti vedea mai multi istorici importanti care vor sustine, in calitate de specialisti, cu si mai multe argumente, faptul ca romanizarea este o teorie absurda, fara un suport stiintific.

A cerceta istoria inseamna a aduna si sintetiza informatii intr-un curs logic, matematic, un demers predispus atat succeselor cat si esecurilor. Aruncand o privire in caseta redactionala a publicatiei dumneavoastra, relizam ca membrii echipei nu au nici ei o pregatire universitara in zona istoriei si, cu toate astea, v-ati constituit intr-un grup de pasionati, lucru de laudat. Acelasi lucru il facem si noi, iar daca suntem pe pozitii diferite privind unele aspecte ale trecutului nostru national, este indicat ca dezbaterile sa aiba loc pe un ton politicos, argumentat, sustinut, si nu prin acuze sau jigniri mai directe sau mai insinuate. Noi preferam sa fim istorici “amatori”, dar sa actionam concret intr-o directie anume, pe baza unor surse credibile si ajutati de oameni cu pregatire in zona palografiei, lingvisticii sau a istoriei antice, decat sa fim istorici atestati, cum este cazul multora in Romania, care nu fac nimic pentru a readuce romanilor mandria si coeziunea nationala.”

Va multumim!
Valentin Roman

Previous Moara lui Assan în flăcări. Încă o dată. În cât timp va apărea acolo un Mall ?
Next Dacii si adevarurile tulburatoare infierbanta pe istorici: Ideile care circulă pe internet nu sunt nicidecum "adevăruri tulburătoare

11 Comments

 1. Dorin C.
  14/06/2012
  Reply

  Pai nu amestecati articolul lui M.M.Popescu cu comentariile unora si altora ca nu mai inteleg nimic. Ceea ce apare in ghilimele (si in albastru) par a fi comentarii ale cititorilor vis-a-vis de articol. Separati problemele domnilor. Comentariile sa apara sub articol.

  • droki
   14/06/2012
   Reply

   De acord.Am modificat.

 2. Echelon
  14/06/2012
  Reply

  De acord

 3. Aneta
  18/11/2012
  Reply

  De ce toti (tari actuale din Europa) care au fost colonizati si sub stapanirea Imperiului Roman nu vorbesc limba latina, sau in fine o limba macar inrudita cu aceea ? Toti vorbesc in continuare limba lor bine merci, anglo-saxona sau slava. Ca au cate un cuvant pe ici pe colo nu spune nimic. Si noi am imprimutat. Cum ramane cu statuile de figurile de daci din Italia care privesc cu mandrie si dimpotriva denota conducere si nu subjugare.

 4. Liviu
  18/11/2012
  Reply

  Ce e rau daca NU ne tragem noi din romani ci romanii din daci ? Unde-i baiul ?

 5. mihai
  13/01/2013
  Reply

  Domnule “academician cu toate onorile recunoscute de prestigioase universitati de istorie din lume, (v-ar place) ” hai sa inteleg eu un biet inginer, deci suntem urmasii romanilor, grecii astazi vorbesc limba cu origini latine, albanezii au in dictionar 80% cuvinte latine, nu-i asa? acolo nu a existat biserica?, parca grecii in atichitate sunt “eleni,spartani” astazi greci
  Ne cam trebuie curaj sa acceptam noua istorie adevarata spun eu, dar pot sa contrazic eu recunoasterile dumneavoastra internationale, Doamne sfinte nu asta nu
  Sa se ataseze aici toti istoricii nostri cu doctoratele luate in universitati celebre din Europa si parerile lor, nu cei din epoca din care face-ti parte, va mai dura sigur o generatie, dar se va schimba.
  Multumesc!

 6. tirca valentin
  03/04/2015
  Reply

  NU SUNTEM DACI . NU SUNTEM NICI ROMA NI . SUNTEM AGATHIRSI, INSA UNII DINTRE NOI SUNT PREA TIMPITI CA SA ISI MAI AMINTEASCA ASTA. PE DE ALTA PARTE UNII S-AU PRINS CA SDRANGANIND COARDA NATIONALISTA POT ADUNA FONDURI DE LA FRAIERI. CUM NAIBA ATUNCI SA NU APARA TOT SOIUL DE “”ISTORICI”” . NU UITATI . NOI SUNTEM AGATHIRSI, IAR VECHEA DENUMIRE A ACESTEI TARI ERA AGARTHA

 7. tirca valentin
  03/04/2015
  Reply

  pe HERODOT ,PE VLAHUTA ,PE EUSEBIU CAMILAR ,NU II BAGA NIMENI IN SEAMA? TARA ASTA POST DECEMBRISTA S-A PRICOPSIT CU 2 MARI “”ISTORICI”” , ROXIN si CARTIANU. LU NASU NU AM CE SA II CER .EL E BUSSINESS-MAN

 8. tirca valentin
  12/07/2016
  Reply

  ADEVARURI “TULBURATOARE ” a luat nastere cind un kelar destept a gasit un roxin care habar nu are de istorie. pe filiera a mai intrat un morar abil si gata comertul cu papuci ,opinci,tricouri,etc . TOATE “DACICE” termeni ditirambici si rocambolesti gen cutremurator,misterios, tulburator ,spectaculos, fabulos ,etc abunda cu frecventa morii stricate ,cutremurator pt a capta atentia idiotiotilor care cumpara moastele “dacice”kelaro-rocsinice-moorare.

  • 14/07/2016
   Reply

   Chiar vorbesti serios ? Ia numeste alti 2 care spune macar ceva despre istoria noastra? Numeste macar 2 alte emisiuni …
   C’mon, e slaba incercarea ta.

 9. tirca valentin
  18/07/2016
  Reply

  intra pe site-ul agartha code si vei vedea ca mai sunt si altii

Care este opinia ta ? Ai curajul sa spui ceea ce gandesti !