In plin diferend diplomatic cu Ungaria, PARLAMENTUL EUROPEAN ÎNDEAMNĂ ROMÂNIA LA RECUNOAŞTEREA KOSOVO. UPDATE


‘Le îndemn?m pe cele cinci state membre care înc? nu au f?cut-o s? procedeze la recunoa?terea Kosovo ?i le invit?m s? fac? tot posibilul pentru a facilita rela?iile economice, sociale ?i politice între cet??enii lor ?i cei din Kosovo’, men?ioneaz? un raport aprobat joi cu privire la eventuala viitoare aderare a Pristinei la UE.

Rezolu?ia, care va fi supus? votului în plen în luna martie, la Strasbourg, a primit joi 42 de voturi pentru, 9 împotriv? ?i 12 ab?ineri.

Eurodeputa?ii au avertizat totodat? Kosovo c? are nevoie de ‘reforme rapide în ceea ce prive?te dezvoltarea statului de drept, protec?ia minorit??ilor ?i administra?ia public?’.  Au cerut, de asemenea, reforma normativei comerciale pentru a putea încheia, mai târziu, un acord de asociere ?i stabilizare cu UE.

Pe de alt? parte, Parlamentul European le-a cerut autorit??ilor mai multe eforturi în lupta împotriva corup?iei ?i a crimei organizate, mai ales în nordul Kosovo, unde tr?ie?te o minoritate sârb?, europarlamentarii sperând ca aceasta s? aib? un ‘rol constructiv’ în politica ?i societatea civil? din zon?.

Eurodeputa?ii apreciaz? începerea dialogului la cel mai înalt nivel între Belgrad ?i Pristina, potrivit sursei citate.

Motivul pentru care Spania ?i România au refuzat pân? acum recunoa?terea Kosovo este acela c? s-ar crea un precedent periculos în eventualitatea unor tensiuni interne. ?ara noastr?, în plin proces de schimbare a Constitu?iei, are de înfruntat iredentismul maghiar care cere independen?a a?a-zisului ?inut Secuiesc ?i eventuala alipire la Ungaria, în timp ce în Spania se confrunt? cu reprezentan?ii ETA, care de?in majoritatea în Parlamentul Regional din ?ara Bascilor ?i cu protestatarii din Catalonia, regiune care se vrea “urm?torul stat al Europei”. Tensiuni exist? ?i în Italia, activi?tii din “Liga Nordului” militând în campania electoral? pentru “separarea nordului bogat de sudul s?rac”.

Dac? în restul ??rilor europene problemele economice au dus la ceea ce exper?ii numesc “egoism fiscal”, o parte bogat? a ??rii fiind îndemnat? de politicieni s? nu mai sus?in? zonele s?race chiar dac? to?i fac parte dintre grani?ele aceluia?i stat, tema separati?tilor din ?ara noastr? are la baz? criterii etnice

VIA

Vezi si:

Dezmembrarea României ?i diversiuni informa?ionale. O alta opinie care merita analizata. UPDATE: Dezintegrarea teritorial? în contextul Statelor Unite ale Europei

Ce se poate ascunde in spatele regonalizarii Romaniei. Cum aurul Romaniei se va concentra intr-o singura regiune. Ghiciti care este aceea?

 

UPDATE VIA VOCEA RUSIEI

 

În ultimele zile, în presa româneasc? este dezb?tut? vehement declara?ia ambasadorului Ungariei la Bucure?ti, Oszkar Fuzes,  referitoare la faptul c? Budapesta sus?ine autonomia teritorial? ?i etnic? a maghiarilor din Transilvania.

În acest sens v? prezent?m opinia domnului Bogdan Diaconu, deputat PSD.

„O coinciden?? bizar?. Exact în timp ce Ungaria se lupt? pentru autonomia maghiar? în Transilvania, Comisia de Afaceri Externe din PE ne cere s? recunoa?tem statul Kosovo. Acel stat pe care Laszlo Tokes ni l-a dat ca exemplu a ceea ce ?i-ar dori el s? se întâmple în Transilvania. Exist? vreo leg?tur? între cele dou? evenimente? În politic? nu prea exist? coinciden?e. A?a c? s? nu ne mire dac?, imediat ce România ar recunoa?te Kosovo la presiunile europene, extremi?tii maghiari vor cere formarea unui stat de tip Kosovo în Transilvania.

F?r? ezitare, MAE ungar a emis un comunicat de sus?inere oficial? a steagurilor secuie?ti în România. Un afront f?r? precedent la adresa României care ne arat? cât de deraiat? este politica de la Budapesta de practicile normale ?i civilizate. Un scandal care nu va r?mâne f?r? urm?ri ?i care ne demonstreaz? c? toate eforturile României de a oferi cât mai multe drepturi minorit??ilor sunt z?d?rnicite de ni?te politicieni înfierbânta?i care î?i ascund e?ecul politic sub incitarea la autonomie. Guvernan?ii de la Budapesta arunc? o perdea de fum peste e?ecul lor intern, iscând un conflict absurd cu România.

În sprijinul acordat oficial de Ministerul Afacerilor Externe din Ungaria arbor?rii drapelelor secuie?ti se poate vedea clar inten?ia acestui stat de a-?i construi o colonie proprie în Transilvania unde s?-?i impun? legi ?i însemne proprii.

România nu mai poate tolera aceast? inten?ie agresiv? a Budapestei care nici m?car nu-?i mai ascunde dorin?a de a rupe, sub pretextul autonomiei ?i al identit??ii etnice, o bucat? din România, supunând-o jurisdic?iei simbolice a Guvernului Viktor Orban care s? le spun? ast?zi politicienilor maghiari din Transilvania s? afi?eze însemne proprii, iar mâine s? le cear? s? nu respecte Constitu?ia pentru c? nu renun?? la statul na?ional, suveran ?i independent, unitar ?i indivizibil”.

 

 

 

Previous Aurel I. Rogojan: Există şi mize secrete ale regionalizării României?
Next La Cluj-Napoca se cere formarea Gărzii Naţionale

2 Comments

  1. 15/03/2013
    Reply

    DA! IGEN! Am curajul s? spun ce gîndesc! E O ABERA?IE! Sînt din Transilvania-Oradea. Nu ?tiu autorul ce narcotice consum? in mod repetat dar deja situa?ia se agraveaz?.Urgent la detox ?i la psihiatru!!! Ekkora marhaságot még az idén nem halottam!Jót röhögtem! Köszönöm! Am scris p?rerea în limba mea matern?!V-am pupat. László-Oradea.

  2. 28/03/2013
    Reply

    Laszlo, in sfarsit puteti dovedi ca v-ati civilizat. In al doilea rand, nu trebuie sa fii pe narcotice ca spui adevarul.

Care este opinia ta ? Ai curajul sa spui ceea ce gandesti !