Alexandru Ioan Cuza si reforma militara

Read More

Autor: Adriana Grigore       Alexandru  Ioan  Cuza provenea dintr-o veche familie de dregători moldoveni din părţile Fălciului, menţionată documentar pentru prima dată în 1638, doi membri ai familiei au fost luptători politici care au plătit cu viata opozitia lor faţă de domniile fanariote.         În istoriografia română a avut loc o intreagă discuţie …

0 2.2k