Act de danie – Carol Robert – 26 iul.1324


Document al regelui Ungariei, Carol Robert, din 26 iulie 1324, din care rezultă existenţa ţării condusă de Basarab voievod.

Originalul se află în Arhiva privată a capitolului din Nitra, fasc. XLIV, nr. 59.

[…]

Aşadar, noi, care, din slujba cârmuirii pe care am luat-o asupra noastră, suntem datori să păzim pe fiecare în dreptul său, ascultând cu luare aminte rugămintele magistrului Martinus şi amintindu-ne meritele şi slujbele credincioase pe care ni le-a adus, şi ni le-a făcut nouă şi regatului nostru, neobosit, împreună cu fiii lui, cu vărsarea sângelui său şi râvna celei mai mari credinţe, pentru înălţarea domniei şi a slavei noastre, în felurite expediţii şi treburi ale noastre, şi îndeosebi în expediţia noastră pe care am făcut-o spre Zagreb şi în altă expediţie pe care am avut-o sub cetatea Mehadia, unde, îndeosebi prin grija sa devotată şi slujba sa credincioasă, am redobândit şi am supus stăpânirii noastre cetatea pe care o ţinea Ioan, fiul banului Teodor, răzvrătit împotriva maiestăţii noastre; de asemenea, în lupta cu oştile foarte multe ale theutonilor şi bohemilor care au încercat prin lovituri duşmănoase să treacă hotarele ţării noastre; de asemenea, prin purtarea soliilor noastre, în mai multe rânduri, la Basarab, voievodul nostru al Transalpinei, unde şi-a îndeplinit slujba soliei sale în chip credincios şi vrednic de laudă, voind să răsplătim prin bunăvoinţa regească slujbele sale atât de multe şi însemnate, am întors <…>, magistrului Martinus <…> moşia Dawar, împreună cu susnumitul pământ Pelynteluk, ce ţine de aceea susnumită pentru a o stăpâni în veci <…>.

Previous Omul medieval
Next Scrisoarea lui Petru Rares, trimisa judelui orasului Bistrita: Vom fi ce-am fost, si mai mult decat atata

No Comment

Care este opinia ta ? Ai curajul sa spui ceea ce gandesti !